• picture
  • picture
  • picture

Инфекции TORCH-комплекса

Каталожный номер Наименование Производитель Фасовка
EI2410-9601A Toxoplasma gondii, IgA, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2410-9601-LG Toxoplasma gondii, IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2410-9601G Toxoplasma gondii, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2410-9601-1G Toxoplasma gondii, IgG, опред. авидности Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2410-9601M Toxoplasma gondii, IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
51209 Toxoplasma gondii, IgG, количеств. Human GmbH, Германия 1х96
51119 Toxoplasma gondii, IgM, качеств. опред. методом иммунного захвата Human GmbH, Германия 1х96
81043 Токсоплазма IgA Cormay, Польша 36 стрипов
81040 Токсоплазма IgG Cormay, Польша 36 стрипов
EI2590-9601-LG Краснуха, IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2590-9601G Краснуха, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
51208 Краснуха, IgG Human GmbH, Германия 1х96
EI2590-9601-1G Краснуха, IgG, опред. авидности Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2590-9601-2M Краснуха, IgM, полуколич., гликопротеинов. антиген, повыш. специфичность Euroimmun AG, Германия 96х01
51108 Краснуха, IgM Human GmbH, Германия 1х96
EI2531-9601-LG Простой герпес тип 1 (HSV-1), типоспецифич. IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2531-9601-1G Простой герпес тип 1 и 2 (HSV-1/2 пул), IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2531-9601-2G Простой герпес тип 1 (HSV-1), типоспецифич. IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2531-9601-2M Простой герпес тип 1 (HSV-1), типоспецифич. IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2532-9601-2G Простой герпес тип 2 (HSV-2), типоспецифич. IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2531-9601-1A Простой герпес тип 1 и 2 (HSV-1/2 пул), IgA, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2531-9601-1LG Простой герпес тип 1 и 2 (HSV-1/2 пул), IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2532-9601-LG Простой герпес тип 2 (HSV-2), типоспецифич. IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2531-9601-1M Простой герпес тип 1 и 2 (HSV-1/2 пул), IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
51126 Простой герпес тип 1 и 2, IgM суммарные Human GmbH, Германия 1х96
51226 Простой герпес тип 2, IgG Human GmbH, Германия 1х96
EI2570-9601M Цитомегаловирус (CMV), IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
51216 Простой герпес тип 1, IgG Human GmbH, Германия 1х96
EI2532-9601-2M Простой герпес тип 2 (HSV-2), типоспецифич. IgM, полуколич. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2570-9601-LG Цитомегаловирус (CMV), IgG в ликворе, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2570-9601G Цитомегаловирус (CMV), IgG, количеств. опред. Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2570-9601-1G Цитомегаловирус (CMV), IgG, опред. авидности Euroimmun AG, Германия 96х01
51203 Цитомегаловирус, IgG Human GmbH, Германия 1х96
51103 Цитомегаловирус, IgM Human GmbH, Германия 1х96
81010 Цитомегаловирус IgG Cormay, Польша 36 стрипов
81011 Цитомегаловирус IgМ Cormay, Польша 36 стрипов
Z0202 RIDA РФ-абсорбент, 5 мл на 50 опред. R-Biopharm AG, Германия 5 мл
K6021 Парвовирус В 19, IgG R-Biopharm AG, Германия 1х96
K6031 Парвовирус В 19, IgM R-Biopharm AG, Германия 1х96
EI2580-9601G Парвовирус B19 Euroimmun AG, Германия 96х01
EI2580-9601M Парвовирус B19 Euroimmun AG, Германия 96х01